Lakkiohjesääntö

Teekkarilakki

Turun yliopiston teekkarilakki on tupsulakki, jossa on valkoinen pyöreä samettipäällys, musta samettireuna ja musta lippa sekä musta silkkitupsu. Lakin mustaan samettireunukseen lipan keskikohdalle on kiinnitetty Turun yliopiston ylioppilaskunnan kultainen kokardi.

Lakit tilaa Teekkarikomission hallitus, ja Machinan hallituksessa tilauksen komissiolle tekee sekä hoitaa fuksivastaava.

Käyttöoikeus

Lakkia ovat oikeutettuja käyttämään Turun yliopistosta diplomi-insinööreiksi valmistuneet henkilöt sekä Turun yliopistossa opiskelevat tekniikan ylioppilaat, jotka ovat Teekkarikomission jäseniä eli Machinan jäseniä, ja joille lakki on kertaalleen myönnetty.

Lakin myöntäminen

Lakki voidaan myöntää aikaisintaan fuksivuoden wappuaattona. Lakin myöntää Machinan hallitus Teekkarikomission pysyväisluvalla.

Lakki myönnetään 30.4. seuraavat kriteerit täyttäneille Machinan jäsenille ja tekniikan ylioppilaille

  • Fuksipassin pisteisiin liittyvät askareet ja toimenpiteet suoritettu ja hyväksytty passi palautettu Eldprowetiin mennessä hallituksen jäsenelle, jolle turkulainen teekkarilakki on kertaalleen myönnetty.

  • Osallistunut ja todistetusti läpäissyt Eldprowetin ennen wappua.

Muutoin teekkarilakki myönnetään Teekkarikomission toimesta viimeistään diplomi-insinööriksi valmistuneelle henkilölle.

Lakin käyttöaika

30.4. klo 18.00 - 30.9. klo 23.59 välisenä aikana lakkia voi käyttää vapaasti. Lakki painetaan päähän Wappuna ja lasketaan Pikkuwappuna.

Muina aikoina Teekkarikomission hallitukselta voi anoa lakinkäyttöoikeutta. Lakin käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti.

Teekkarikomissio on myöntänyt pysyvän lakinkäyttöoikeuden seuraaviin tilaisuuksiin:

  • Fuksien lakkisovituksiin fukseille

  • Kirkastusjuhlat

  • Kuoro- ja orkesteriesiintymiset, joihin kaikille kuuluu asusteena ylioppilaslakki

  • Lippuairueessa toimiville ja kulkueissa, joissa kaikille kuuluu asusteeksi teekkari- tai ylioppilaslakki

  • Lukioesittelyt

  • Valtakunnallinen jäynäkilpailu ja muut TEKin tapahtumat, joissa asusteeseen kuuluu teekkarilakki

  • Virallinen Wappulehden myyntitapahtuma

Lisäksi pysyvä henkilökohtainen lakinkäyttöoikeus on myönnetty diplomi-insinööriksi valmistuvalle omaan valmistujaispäivään ja -juhlaan.

Lakin käyttö

Lakin kanssa sekä vaatetuksen että käytöksen tulee olla lakin arvolle sopivaa. Muussa tapauksessa lakki tulee piilottaa sen maineen säilyttämiseksi.

Lakkia ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole teekkarilakin kanto-oikeutta.