Hyödyllisiä linkkejä

Opiskelu

UTU-mail

Turun yliopiston sähköpostipalvelu

Peppi

Opiskelijoiden sähköinen opintorekisteri

Opinto-opas

Yliopiston opinto-opas

Moodle

Yliopiston käyttämä verkko-oppimisympäristö

Ville

Yliopiston käyttämä verkko-oppimisympäristö

Teknillinen tiedekunta (opiskelu)

Tiedekunnan sivut

Kone- ja materiaalitekniikan laitos

Laitoksen nettisivut


Järjestöt

TYY

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Teekkarikomissio

Turun teekkareiden kattojärjestö

Technica

Turun yliopiston Teknillisen tiedekunnan edunvalvontajärjestö

Adamas

Turun yliopiston materiaalitekniikan opiskelijoiden kilta

Asklepio

Turun yliopiston lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian opiskelijoiden kilta

Digit

Turun yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden kilta

Nucleus

Turun yliopiston biotekniikan opiskelijoiden kilta

Kemistklubben

Åbo Akademin kemiantekniikan opiskelijoiden kilta

DaTe

Åbo Akademin tietotekniikan opiskelijoiden kilta

Asteriski

Turun yliopiston informaatioteknologian opiskelijoiden ainejärjestö

TYK

Turun yliopiston kemian ja biokemian opiskelijoiden ainejärjestö

Koneinsinöörikilta

Aalto-yliopiston konetekniikan opiskelijoiden kilta

Koneenrakentajakilta

Tampereen yliopiston konetekniikan opiskelijoiden kilta

Koneenrakennuskilta

LUT-yliopiston konetekniikan opiskelijoiden kilta

Konekilta

Oulun yliopiston konetekniikan opiskelijoiden kilta